Tứ đại danh bộ phá Thần Thương (I) Yêu hồng

Tứ đại danh bộ phá Thần Thương (I) Yêu hồng
Trọn bộ 4 hồi
0.00

(0 lượt)


>> Xuống danh sách các hồi

Tứ đại danh bộ phá Thần Thương (I) Yêu hồng là quyển thứ I trong bộ Tứ đại danh bộ phá Thần Thương của Ôn Thụy An.

Đó là nguyên tắc làm người của Thiết Thủ.

Cho nên dẫu trên tay gã còn tồn một số đại án nhưng gã vẫn tâm định khí nhàn, không gì gấp gáp.

Bởi vậy hôm nay gã đi đến Hình bộ, dọc đường đi gã còn điểm huyệt.

Gã tự điểm huyệt mình.

>> Danh sách các hồi của truyện: