Tứ đại danh bộ hội kinh sư (I) Hung thủ

Tứ đại danh bộ hội kinh sư (I) Hung thủ
Trọn bộ 3 hồi
4.00

(một lượt)


>> Xuống danh sách các hồi

Tứ đại danh bộ hội kinh sư (I) Hung thủ là quyển thứ I trong bộ Tứ đại danh bộ hội kinh sư của Ôn Thụy An.

Gia Cát Thần Hầu có bốn đệ tử.

Tứ đệ tử Lãnh Huyết, cương nghị, giỏi kiếm pháp, lại càng giỏi tính nhẫn nại,lãnh đạm nhưng khi giúp Võ Lâm Ngũ Long đối phó với truyền nhân của Phi Huyết Kiếm Ma, thủy chung lệ trong lòng chàng đã chảy.

>> Danh sách các hồi của truyện: