Tứ đại danh bộ đại đối quyết (I) Đàm Đình hội

Tứ đại danh bộ đại đối quyết (I) Đàm Đình hội
Trọn bộ 13 hồi
0.00

(0 lượt)


>> Xuống danh sách các hồi

Tứ đại danh bộ đại đối quyết (I) Đàm Đình hội là quyển thứ I trong bộ Tứ đại danh bộ đại đối quyết của Ôn Thụy An.

Đàm Đình - còn gọi là Bác Dịch Đình, mỗi khi gặp ngày lễ hội khánh tiết, những người bán hàng rong ở các nơi đều tập trung cả về đây, thị tứ nhiệt náo.

Dưới thì có lê dân bách tính, trên thì có quan quyền quý nhân, vui vui vẻ vẻ tới đây nói cười, đánh cờ, xem hoa đăng, giao du, thậm chí là vẽ tranh thưởng nguyệt, tầm lạc chốn thanh lâu, ngồi nghe kể chuyện xưa tích cũ, uống rượu đánh đàn.

>> Danh sách các hồi của truyện: