Tứ đại danh bộ đại đối quyết (VII) Viên hầu nguyệt

Tứ đại danh bộ đại đối quyết (VII) Viên hầu nguyệt
Trọn bộ 4 hồi
5.00

(2 lượt)


>> Xuống danh sách các hồi

Tứ đại danh bộ đại đối quyết (VII) Viên hầu nguyệt là quyển thứ VII trong bộ Tứ đại danh bộ đại đối quyết của Ôn Thụy An.

Trời xanh, mây trắng.

Đồng quê, đồi cỏ xanh.

Một đóa hồng rực rỡ.

Hà Phạm hi vọng nhất chính là nhìn thấy những thứ này.

Nhưng hắn hiện tại đang ở hoàn cảnh hoàn toàn ngược lại.

Thâm sơn, thâm sơn, thâm sơn.

Qua thâm sơn, là:

Rừng rậm, rừng rậm, rừng rậm.

Nói cách khác vùng này không phải là thâm sơn mà là rừng rậm.

Thâm sơn âm trầm.

Rừng rậm thâm u.

>> Danh sách các hồi của truyện: