Nghịch Thủy Hàn

Nghịch Thủy Hàn
Trọn bộ 111 hồi
5.00

(một lượt)


>> Xuống danh sách các hồi

Nghịch Thủy Hàn là một tác phẩm thuộc chuỗi những truyện liên quan đến Tứ đại danh bộ của Ôn Thụy An.

Trên thế gian này sợ rằng không có người nào lại gấp gáp hơn hắn nữa.Ngay bản thân hắn từ trước đến nay cũng chưa từng gặp phải trường hợp vội vàng đến như vậy.Con ngựa đang cưỡi đã là thớt ngựa thứ tư rồi. Trên đường chạy đến đây hắn đã cưỡi gục ba thớt tuấn mã, cứ mỗi lần chạy khoảng một trăm năm mươi dặm là ngựa lại mệt khuỵu chân ngã lăn sang bên đường. Nhưng hắn vẫn không dừng lại để thở lấy một hơi.Chỉ là hiện tại đã gần suối Hổ Vĩ rồi!

>> Danh sách các hồi của truyện: