Thể loại:Thuyết anh hùng, thùy thị anh hùng

Các bộ truyện nằm trong chuỗi những truyện liên quan đến Thuyết anh hùng, thùy thị anh hùng của Ôn Thụy An. Gồm 10 tác phẩm:

  1. Ôn Nhu nhất đao
  2. Nhất nộ bạt kiếm
  3. Kinh diễm nhất thương
  4. Thương tâm tiểu tiễn
  5. Triều thiên nhất cổn
  6. Quần long chi thủ
  7. Thiên hạ hữu địch
  8. Thiên hạ vô địch
  9. Thiên hạ đệ nhất (chưa hoàn thành)
  10. Thiên địch (chưa hoàn thành)

Các trang trong thể loại “Thuyết anh hùng, thùy thị anh hùng”

8 trang sau nằm trong thể loại này, trên tổng số 8 trang.