Lưỡng Quảng hào kiệt

Lưỡng Quảng hào kiệt
Trọn bộ 12 hồi
5.00

(một lượt)


>> Xuống danh sách các hồi

Lưỡng Quảng hào kiệt là quyển thứ III trong bộ Thần Châu kỳ hiệp của Ôn Thụy An. Lưỡng Quảng hào kiệt là phần sau của truyện Dược mã Hoàng Hà, và là phần trước của truyện Giang sơn như họa.

Núi non ở Dương Sóc nhiều thắng cảnh, kỳ lạ có, mỹ lệ có. Thế núi đa phần không theo quy tắc, hoặc nghiêng hoặc thẳng, hoặc đơn hoặc quần, không gì không có, dày đặc mà không rối loạn, đều mang vẻ đặc sắc riêng, cho dù là đại họa gia vung bút thành phong cảnh giang sơn, đại thi nhân rảo khắp giang sơn cũng không biết từ đâu mà tả.

>> Danh sách các hồi của truyện: