Tứ đại danh bộ chấn Quang Đông (II) Vong mệnh

Tứ đại danh bộ chấn Quang Đông (II) Vong mệnh
Trọn bộ 11 hồi
3.50

(2 lượt)


>> Xuống danh sách các hồi

Tứ đại danh bộ chấn Quang Đông (II) Vong mệnh là quyển thứ II trong bộ Tứ đại danh bộ chấn Quang Đông của Ôn Thụy An.

Thương thế chẳng những không nhẹ mà quả rất nghiêm trọng, đổi lại là một người khác, căn bản là không thể trở về.

Lãnh Huyết đã trở về, vì chàng là Lãnh Huyết.

Bất quá, Lãnh Huyết cũng là người, với thương thế này trong vòng nửa tháng y đừng hòng đứng dậy nổi.

>> Danh sách các hồi của truyện: