Tứ đại danh bộ hội kinh sư (V) Hội kinh sư

Tứ đại danh bộ hội kinh sư (V) Hội kinh sư
Trọn bộ 5 hồi
0.00

(0 lượt)


>> Xuống danh sách các hồi

Tứ đại danh bộ hội kinh sư (V) Hội kinh sư là quyển thứ V trong bộ Tứ đại danh bộ hội kinh sư của Ôn Thụy An.

Gia Cát Thần Hầu có bốn đệ tử.

Trước giờ dù án lớn đến đâu, chỉ cần một, cùng lắm là hai trong Tứ Đại Danh Bổ hiện thân.

Nhưng lần này, cả tứ đại danh bộ đã hội họp đầy đủ hành sự.

Rốt cuộc là vụ án kinh thiên gì?

Mười ba sát thủ đã giết cả nhà Vô Tình là ai?

Thủ lĩnh của bọn họ là thần thánh phương nào?

Không cần biết là thất bại hay thành công, cả Tứ Đại Danh Bổ đều cười thật lớn, dù thắng hay bại, bọn họ vẫn là những anh hùng.

>> Danh sách các hồi của truyện: