Tứ đại danh bộ đại đối quyết (IV) Khai Tạ Hoa

Tứ đại danh bộ đại đối quyết (IV) Khai Tạ Hoa
Trọn bộ 14 hồi
0.00

(0 lượt)


>> Xuống danh sách các hồi

Tứ đại danh bộ đại đối quyết (IV) Khai Tạ Hoa là quyển thứ IV trong bộ Tứ đại danh bộ đại đối quyết của Ôn Thụy An.

Ầm ầm!

Một đạo bạch quang xé nát tấm màn mưa, làm cho tấm hoành phi viết ba chữ lớn “Nhân Hòa đường” treo trên cửa tiệm thuốc sáng bừng lên.

Đúng lúc này, nam nhân trong mưa vừa hay ngẩng đầu lên nhìn tấm biển một lượt, tia điện quang vạch rách tầng mây đen, thấu qua làn nước mưa, cũng làm mặt y sáng bừng lên.

>> Danh sách các hồi của truyện: