Tứ đại danh bộ đấu Thiên Vương (I) Tung hoành

Tứ đại danh bộ đấu Thiên Vương (I) Tung hoành
Trọn bộ 9 hồi
0.00

(0 lượt)


>> Xuống danh sách các hồi

Tứ đại danh bộ đấu Thiên Vương (I) Tung hoành là quyển thứ I trong bộ Tứ đại danh bộ đấu Thiên Vương của Ôn Thụy An.

Ta nói cho các ngươi biết, các ngươi sai rồi. Tôn Thanh Hà vũ lộng truyền kiếm, tạo ra một vùng hàn quang bất tận, đẩy lui địch nhân.

"Trên thế gian này nhất định có báo ứng, nếu như không có, thì sẽ do ta chấp hành"

"Choang"

Trường kiếm vạch một đường dài như điện quang rạch ngang trời! Kiếm của y vẫn còn nhỏ máu.

Nhỏ đến giọt máu cuối cùng.

>> Danh sách các hồi của truyện: