Tứ đại danh bộ hội kinh sư (II) Huyết thủ

Tứ đại danh bộ hội kinh sư (II) Huyết thủ
Trọn bộ 4 hồi
0.00

(0 lượt)


>> Xuống danh sách các hồi

Tứ đại danh bộ hội kinh sư (II) Huyết thủ là quyển thứ II trong bộ Tứ đại danh bộ hội kinh sư của Ôn Thụy An.

Gia Cát Thần Hầu có bốn đệ tử.

Tam đệ tử Truy Mênh, tính tình hào sảng, vui vẻ, thích uống rượu, giỏi khinh công, thoái pháp, chàng quyết khám phá ra bí mật U Linh Sơn Trang. Vậy kẻ đứng đằng sau chuyện này là ai?

>> Danh sách các hồi của truyện: