Thể loại:Thần Châu kỳ hiệp

Các bộ truyện nằm trong chuỗi những truyện liên quan đến Thần Châu kỳ hiệp của Ôn Thụy An. Gồm 9 tác phẩm chính:

 1. Kiếm khí Trường Giang
 2. Dược mã Hoàng Hà
 3. Lưỡng Quảng hào kiệt
 4. Giang sơn như hoạ
 5. Anh hùng hảo hán
 6. Sấm đãng giang hồ
 7. Thần Châu vô địch
 8. Tịch mịch cao thủ
 9. Thiên hạ hữu tuyết

Ngoài ra, còn một số tác phẩm phụ khác:

 1. Ngoại truyện: Huyết hà xa (U minh huyết hà xa) (chưa được dịch)
  1. Đại tông sư
  2. Tiêu dao du
  3. Dưỡng sinh chủ
  4. Nhân thế gian
 2. Hậu truyện:
  1. Đại hiệp truyền kỳ (chưa được dịch)
 3. Biệt truyện:
  1. Đường Phương nhất chiến
 4. Tục truyện:
  1. Thục Trung Đường Môn (chưa hoàn thành)
 5. Tân truyện:
  1. Thần Châu tử đệ (chưa hoàn thành)