Thể loại:Tứ đại danh bộ

Các bộ truyện nằm trong chuỗi những truyện liên quan đến Tứ đại danh bộ của Ôn Thụy An. Các bộ truyện diễn tiến theo thứ tự:

  1. Tứ đại danh bộ chấn Quan Đông (gồm 2 quyển)
  2. Tứ đại danh bộ phá Thần Thương (gồm 2 quyển)
  3. Tứ đại danh bộ hội kinh sư (gồm 5 quyển)
  4. Tứ đại danh bộ đấu tướng quân (Thiếu niên Tứ đại danh bộ) (gồm 4 quyển) (Chưa dược dịch)
  5. Tứ đại danh bộ đại đối quyết (gồm 8 quyển)
  6. Tứ đại danh bộ đấu cương thi (gồm 6 quyển) (Chưa dược dịch)
  7. Tứ đại danh bộ đấu Thiên Vương (gồm 2 quyển) (chỉ mới dịch quyển I)
  8. Khô lâu họa
  9. Nghịch Thủy Hàn

Thể loại con

Thể loại này gồm 5 thể loại con sau, trên tổng số 5 thể loại con.

Các trang trong thể loại “Tứ đại danh bộ”

2 trang sau nằm trong thể loại này, trên tổng số 2 trang.