Tứ đại danh bộ chấn Quang Đông (I) Truy sát

Tứ đại danh bộ chấn Quang Đông (I) Truy sát
Trọn bộ 5 hồi
2.20

(5 lượt)


>> Xuống danh sách các hồi

Tứ đại danh bộ chấn Quang Đông (I) Truy sát là quyển thứ I trong bộ Tứ đại danh bộ chấn Quang Đông của Ôn Thụy An.

Y hai mươi tuổi, ngoại hình không có một điểm nào khó nhìn. Kiếm của y đã giết qua những ai y muốn, mười năm trở lại, chỉ có một người có thể thoát khỏi sự truy bắt lẫn truy sát của y.

Y không bao giờ kích động, mà lúc địch nhân kích động hoặc sợ hãi chính là lúc y bắt người, giết người.

Đây là tác phong nhất quán của y, giống như một con sói đang bắt hươu.

>> Danh sách các hồi của truyện: