Thần Châu vô địch

Thần Châu vô địch
Trọn bộ 11 hồi
Dịch giả: ngo_ngo
4.00

(một lượt)


>> Xuống danh sách các hồi

Thần Châu vô địch là quyển thứ VII trong bộ Thần Châu kỳ hiệp của Ôn Thụy An. Thần Châu vô địch là phần sau của truyện Sấm đãng giang hồ, và là phần trước của truyện Tịch mịch cao thủ.

Cuối cùng cũng đến Kỳ Đình.

Trên Kỳ Đình, đại cục đã định.

Gần đình có bảy, tám thi thể, tất nhiên là đều là người nhà họ Phí.

Bên ngoài ngôi đình dựng bằng thép ròng, bốn hướng đông, tây, nam, bắc, mỗi phương có một người, nón trúc che mặt, áo màu tươi mới, chính là cao thủ tộc Thượng Quan.

>> Danh sách các hồi của truyện: