Tứ đại danh bộ đại đối quyết (III) Đại trượng trận

Tứ đại danh bộ đại đối quyết (III) Đại trượng trận
Trọn bộ 13 hồi
4.00

(2 lượt)


>> Xuống danh sách các hồi

Tứ đại danh bộ đại đối quyết (III) Đại trượng trận là quyển thứ III trong bộ Tứ đại danh bộ đại đối quyết của Ôn Thụy An.

Trước khi bộ đầu Quách Thương Hùng xảy ra chuyện, đang điều tra một vụ án. Vụ án này không những rất náo động, liên đới cũng nhiều, hơn nữa còn không có manh mối, căn bản là một vụ án không đầu không cuối.

Vụ án này khiến cho Quách Thương Hùng cảm thấy vô cùng phiền não và nôn nóng, vì vậy thời gian ở lại nha môn và ra ngoài thăm dò điều tra tương đối nhiều, thế nên thường xuyên về nhà rất muộn.

>> Danh sách các hồi của truyện: