Phương Tà Chân (I) Sát Sở

Phương Tà Chân (I) Sát Sở
Trọn bộ 29 hồi
0.00

(0 lượt)


>> Xuống danh sách các hồi

Phương Tà Chân (I) Sát Sở là quyển thứ I trong bộ Phương Tà Chân cố sự, một tác phẩm thuộc chuỗi những truyện liên quan đến Tứ đại danh bộ của Ôn Thụy An.

Sát Sở là một tên người hay là một đồ vật, một câu ám hiệu, một hành động, hay chẳng là gì cả?

Thôi Lược Thương và Phương Tà Chân vốn chưa từng nghe đến hai chữ này, cũng không biết hai chữ này có ý nghĩa gì. Lần đầu tiên họ nghe thấy hai chữ này đã nhìn thấy người chết và máu. Đợi đến khi họ hiểu được ý nghĩa chân chính của hai chữ Sát Sở này thì đã có rất nhiều chuyện không thể vãn hồi, hối hận không kịp.

>> Danh sách các hồi của truyện: