Thể loại:Thất đại khấu

Các bộ truyện nằm trong chuỗi những truyện liên quan đến Thất đại khấu của Ôn Thụy An. Gồm 4 tác phẩm:

  1. Thê thảm đích đao khẩu (chưa được dịch)
  2. Tế kiếm
  3. Tướng quân kiếm (chưa hoàn thành)
  4. Hắc bạch đạo (chưa viết)

Các trang trong thể loại “Thất đại khấu”

Thể loại này gồm trang sau.