Tế kiếm

Tế kiếm
Trọn bộ 3 hồi
0.00

(0 lượt)


>> Xuống danh sách các hồi

Tế kiếm là quyển thứ II trong bộ Thất đại khấu của Ôn Thụy An. Tế kiếm là phần sau của truyện Thê thảm đích đao khẩu, và là phần trước của truyện Tướng quân kiếm.

"Đừng giết tôi! Đừng giết tôi!" - một âm thanh khàn khàn thảm thiết vang lên, điều khiến người ta chấn động là ý chí cầu sinh phát ra từ tiếng hô hoảng loạn đó, - "Xin hãy tha cho tôi..."

Âm vang còn chưa dứt, đột nhiên đã đứt đoạn, hệt như một con gà đang gáy thì bị người ta vặn cổ vậy.

>> Danh sách các hồi của truyện: