Tứ đại danh bộ đại đối quyết (VIII) Tẩu long xà

Tứ đại danh bộ đại đối quyết (VIII) Tẩu long xà
Trọn bộ 4 hồi
3.00

(một lượt)


>> Xuống danh sách các hồi

Tứ đại danh bộ đại đối quyết (VIII) Tẩu long xà là quyển thứ VIII trong bộ Tứ đại danh bộ đại đối quyết của Ôn Thụy An.

Các nàng huơ tay múa chân, đầu gối binh khí, nôn nao nóng ruột đằng đằng sát khí muốn đánh đại lão hổ. Ngô Thiết Dực chính là đại lão hổ.

Quả thực lão là đại lão hổ... lão là mệnh quan triều đình nhưng âm thầm mua chuộc lòng người, lạm dụng chức quyền, lén lút thi ân hắc bạch lưỡng đạo. Với đám người lục lâm hảo hán lão một mặt tập hợp đám người liều mạng sai khiến chúng cướp của, mưu tài đoạt mệnh cho tới dùng vũ lực cường hoành khống chế các bang phái giang hồ, chủ sự các thế gia, người chủ trì, nắm thực quyền.

>> Danh sách các hồi của truyện: