Tứ đại danh bộ đại đối quyết (V) Bộ lão thử

Tứ đại danh bộ đại đối quyết (V) Bộ lão thử
Trọn bộ 5 hồi
5.00

(một lượt)>> Xuống danh sách các hồi

Tứ đại danh bộ đại đối quyết (V) Bộ lão thử là quyển thứ V trong bộ Tứ đại danh bộ đại đối quyết của Ôn Thụy An.

Thái Bạch Sơn là đỉnh cao nhất của dãy Tần Lĩnh, đỉnh cao chọc trời, băng tuyết mãi mãi không tan, giống như một người khổng lồ đứng hiên ngang kiêu ngạo giữa đất trời.

Thiên địa tịch mịch, hơn nữa còn tịch mịch một cách kinh thiên động địa: đây là cảm giác của Thiết Thủ đối với Thái Bạch Sơn khi bước chân vào Võ Công huyện.

>> Danh sách các hồi của truyện: