Tứ đại danh bộ đại đối quyết (VI) Đả lão hổ

Tứ đại danh bộ đại đối quyết (VI) Đả lão hổ
Trọn bộ 7 hồi
5.00

(một lượt)


>> Xuống danh sách các hồi

Tứ đại danh bộ đại đối quyết (VI) Đả lão hổ là quyển thứ VI trong bộ Tứ đại danh bộ đại đối quyết của Ôn Thụy An.

Con "Đại lão hổ" này không đánh không được.

Điểm này trong lòng Thiết Thủ rõ mười mươi, cũng cực kỳ khẳng định, càng vô cùng kiên quyết.

Thế nhưng, chàng là một danh bộ kinh nghiệm dạn dày, tinh linh lão luyện tự nhiên cũng thường xuyên nhắc nhở mình: "Chúng ta đi khắp nơi lùng bắt lão hổ nhưng liệu có thể nào lão hổ hành động nhanh hơn phi ưng, hành vi giải hoạt hơn hồ ly, hành tung bí ẩn hơn lão thử này đang đứng sau lưng chính chúng ta để thao túng, đùa giỡn. Thậm chí là hạ sát từng người từng người một hay không?"

>> Danh sách các hồi của truyện: