Thiên hạ vô địch

Thiên hạ vô địch
Trọn bộ 50 hồi
Dịch giả: fishscreen
0.00

(0 lượt)


>> Xuống danh sách các hồi

Thiên hạ vô địch là quyển thứ VIII trong bộ Thuyết anh hùng, thùy thị anh hùng của Ôn Thụy An. Thiên hạ vô địch là phần sau của tuyện Thiên hạ hữu địch, và là phần trước của truyện Thiên hạ đệ nhất.

- Thiên hạ vô địch?

Y nghe vậy, bèn cười hỏi lại:

- Tại sao ta phải là thiên hạ vô địch?

Người vốn hỏi y, lại bị y hỏi khiến cho cứng họng.

- Thực ra trên đời không có chuyện vô địch thiên hạ. Cho dù có, đó cũng là một loại ảo giác tạm thời. Hôm nay thiên hạ vô địch là ngươi, ngày mai có thể sông lớn sóng sau đè sóng trước, một đời người mới thay người cũ, người vô địch thiên hạ là ngươi có thể sẽ không địch lại người khác nữa.

>> Danh sách các hồi của truyện: