Tiêu Hồn

Tiêu Hồn
Trọn bộ 18 hồi
1.00

(một lượt)


>> Xuống danh sách các hồi

Tiêu Hồn là quyển thứ II trong bộ Nữ Thần Bộ của Ôn Thụy An. Tiêu Hồn là phần sau của truyện Nữ Thần Bộ, và là phần trước của truyện Đàn chỉ tương tư.

Truyện nói đến một người có năng lực đặc biệt Lương Thương Trung, hắn vốn là một người có rất nhiều biện pháp. Bằng không y làm sao ở Thái Bình Môn được xưng là Thiên Hạ Thái Bình. Danh hiệu ấy nghĩa là: có mặt y, dù là tai họa ập đến, y cũng có biện pháp giữ được thái bình. Còn một ý nghĩa nữa là: Mặc dù y ngẫu nhiên dùng đến vũ lực, nhưng nguyên nhân chủ yếu vẫn là vì “thái bình”. Y từng giúp một vài người vốn không yên ổn có được kết cục “thái bình”. Hắn ta có biệt tài đó nhưng khi gặp một cô gái tên Tiêu Hồn cũng đành bó tay biệt tài đó không thể nào thi triển.

>> Danh sách các hồi của truyện: