Nữ Thần Bộ

Nữ Thần Bộ
Trọn bộ 4 hồi
0.00

(0 lượt)


>> Xuống danh sách các hồi

Nữ Thần Bộ là quyển thứ I trong bộ Nữ Thần Bộ của Ôn Thụy An. Nữ Thần Bộ là phần trước của truyện Tiêu Hồn.

Sở Sơn, khoái nhàn tản du ngoạn, có hào khí, rất ngạo nghễ, lại có rất nhiều tiền, bình sinh thích nhất là kết bạn rong chơi.

Nơi Sở Sơn cư ngụ cách dãy Thượng Phương sơn cỡ hai trăm bảy chục dặm hơn, hắn chưa từng nghe nói đến Dư Âm tự. Nhưng số phận đã nối kết Sở Sơn với Dư Âm tự, thông qua tính cách thích bạn bè ham viễn du của Sở Sơn mà trở thành sự việc không thể cải biến, như Ngô Cương lần khần chặt quế trên cung trăng, như Hứa Tiên khéo gặp Pháp Hải.

>> Danh sách các hồi của truyện: