Giang sơn như họa

Giang sơn như họa
Trọn bộ 19 hồi
5.00

(một lượt)


>> Xuống danh sách các hồi

Giang sơn như họa là quyển thứ IV trong bộ Thần Châu kỳ hiệp của Ôn Thụy An. Giang sơn như họa là phần sau của truyện Lưỡng Quảng hào kiệt, và là phần trước của truyện Anh hùng hảo hán.

Nhiều năm về sau, nhớ tới Đại Minh ven hồ một đêm kia, hắn không khỏi ảm đạm thần thương, khi quá cảnh thiên, thế sự vô tình, nay sớm cảnh còn người mất. Thật hy vọng thời gian có thể đảo lưu, trở lại kia một khắc, hết thảy toàn bộ một lần nữa đã tới. Giang sơn như họa, như họa giang sơn, rốt cuộc muốn tới gì dùng? Toàn so với bất quá bọn họ trung gì một người có thể ở lại chính mình bên người.

>> Danh sách các hồi của truyện: