Truyện Tiên Hiệp

Tuyết mãn Thiên Sơn

Tuyết mãn Thiên Sơn
Trọn bộ 10 hồi
Dịch giả: Long Minh
1.00
(một lượt)Bạn đang đọc truyện Tuyết mãn Thiên Sơn trên trang truyenkiemhiep, nơi bạn có thể tìm thấy rất nhiều truyện kiếm hiệp hay, mới nhất!!!

>>
>>


Tuyết mãn Thiên Sơn là quyển thứ X trong bộ Tán Thiên của Thương Nguyệt. Tuyết mãn Thiên Sơn là phần sau của truyện Nhất chỉ khiếu Mỹ Địch Á đích miêu, và là phần trước của truyện Tinh không.

Thương Nguyệt viết có truyện hay, truyện dở, nhưng chữ "tình" chưa bao giờ vắng mặt trong tác phẩm của cô. Tuyết mãn Thiên Sơn không có những nhân vật gầm mây thét gió như , cũng không có những day dứt tiếc nuối như . Trong "Tuyết mãn" là những kẻ bị áp bức, có đấu tranh, nhưng họ cũng là người bình thường rất gần với thực tế, biết cân phân nặng nhẹ, là đại trượng phu cầm lên được đặt xuống được.

>> Danh sách các hồi của truyện:

Truyện các tác giả khác

- - - - - Vô Song phổ - - - (Nữ lang sát thủ) - - - - - Đồ long - - - - - - - Lôi đình thiên lý - - Tiêu hồn lệnh - Phong thần thất giới

- - - Sơn hà
Ngoại truyện: - -

Tiền truyện: -
- - Long chiến - Tích thiên - Quy khư - Thần tịch
Ngoại truyện: Lục hợp thư - Chức mộng giả

Thương Nguyệt

- - - - - - - -

Thương Nguyệt

(Bạch Loa hệ liệt) - - - - - Thương Hải - - Phi Thiên - Nhất Chỉ Khiếu Mỹ Địch Á Đích Miêu - Tuyết mãn Thiên Sơn - Tinh Không - Phong Hoa Tuyết Nguyệt

Thương Nguyệt

- - - - - - -

(Hạc kinh Côn Lôn) - Bảo kiếm Kim Thoa - Kiếm khí Châu Quang - - Thiết kị ngân bình
- - - - - - - -
- - - - - - - - - -
Các tác giả khác Rất nhiều truyện hay, xin xem thêm ở