Truyện tiên hiệp hay

Đế Đô Phủ

Đế Đô Phủ
Trọn bộ 15 hồi
5.00
(2 lượt)Bạn đang đọc truyện Đế Đô Phủ trên trang truyenkiemhiep, nơi bạn có thể tìm thấy rất nhiều truyện kiếm hiệp hay, mới nhất!!!

>>
>>


Đế Đô Phủ là quyển thứ II trong bộ Đỉnh Kiếm Các của Thương Nguyệt. Đế Đô Phủ là phần sau của truyện , và là phần trước của truyện .

Ánh trăng của đế đô lờ mờ vời vợi, chiếu lên lầu các thâm cung trong ba tầng cấm thành. Không trung trong suốt không một tơ mây chiều, không một làn hơi sương, vầng trăng kia sao lại phảng phất quẩn quyện một lớp mông lung ẻo lả như lụa mỏng, xa mà cứ như gần.

>> Danh sách các hồi của truyện:

Truyện các tác giả khác

- - - - - Vô Song phổ - - - (Nữ lang sát thủ) - - - - - Đồ long - - - - - - - Lôi đình thiên lý - - Tiêu hồn lệnh - Phong thần thất giới

- - - Sơn hà
Ngoại truyện: - -

Tiền truyện: -
- - Long chiến - Tích thiên - Quy khư - Thần tịch
Ngoại truyện: Lục hợp thư - Chức mộng giả

Thương Nguyệt

- - - - - - - -

Thương Nguyệt

(Bạch Loa hệ liệt) - - - - - Thương Hải - - Phi Thiên - Nhất Chỉ Khiếu Mỹ Địch Á Đích Miêu - - Tinh Không - Phong Hoa Tuyết Nguyệt

Thương Nguyệt

- Đế Đô Phủ - - - - - -

(Hạc kinh Côn Lôn) - Bảo kiếm Kim Thoa - Kiếm khí Châu Quang - - Thiết kị ngân bình
- - - - - - - -
- - - - - - - - - -
Các tác giả khác Rất nhiều truyện hay, xin xem thêm ở