Truyện Tiên Hiệp
Truyện tác giả Ưu Đàm Hoa

Đại mạc hoang nhan

Đại mạc hoang nhan
Trọn bộ 11 hồi
3.67
(3 lượt)Bạn đang đọc truyện Đại mạc hoang nhan trên trang truyenkiemhiep, nơi bạn có thể tìm thấy rất nhiều truyện kiếm hiệp hay, mới nhất!!!

>>
>>


Đại mạc hoang nhan là quyển thứ I trong bộ Đỉnh Kiếm Các của Thương Nguyệt. Đại mạc hoang nhan là phần trước của truyện .

Trận chiến ở Đôn Hoàng, mười vạn gã trai tráng như thiết sắt người còn, người mất.

Anh một tiễn, tôi cũng một tiễn. Hai sát thủ xuất sắc nhất của Tu La Trường mỗi người nhận một tiễn của một cô gái, lại là một cô gái còn rất trẻ.

Sa Mạn Hoa là ai mà có cái thứ bản lãnh kỳ diệu đó.

Sa Mạn Hoa, tên đẹp như loài hoa, người còn đẹp hơn hoa.

Bằng hữu, hai chữ được luyện bằng máu, máu đã chảy, bằng hữu vẫn còn...

>> Danh sách các hồi của truyện:

Truyện các tác giả khác

- - - - - Vô Song phổ - - - (Nữ lang sát thủ) - - - - - Đồ long - - - - - - - Lôi đình thiên lý - - Tiêu hồn lệnh - Phong thần thất giới

- - - Sơn hà
Ngoại truyện: - -

Tiền truyện: -
- - Long chiến - Tích thiên - Quy khư - Thần tịch
Ngoại truyện: Lục hợp thư - Chức mộng giả

Thương Nguyệt

- - - - - - - -

Thương Nguyệt

(Bạch Loa hệ liệt) - - - - - Thương Hải - - Phi Thiên - Nhất Chỉ Khiếu Mỹ Địch Á Đích Miêu - - Tinh Không - Phong Hoa Tuyết Nguyệt

Thương Nguyệt

Đại mạc hoang nhan - - - - - - -

(Hạc kinh Côn Lôn) - Bảo kiếm Kim Thoa - Kiếm khí Châu Quang - - Thiết kị ngân bình
- - - - - - - -
- - - - - - - - - -
Các tác giả khác Rất nhiều truyện hay, xin xem thêm ở