Truyện tiên hiệp hay

Chỉ Gian Sa

Chỉ Gian Sa
Trọn bộ 5 hồi
0.00
(0 lượt)Bạn đang đọc truyện Chỉ Gian Sa trên trang truyenkiemhiep, nơi bạn có thể tìm thấy rất nhiều truyện kiếm hiệp hay, mới nhất!!!

>>
>>


Chỉ Gian Sa là quyển thứ VI trong bộ Thính Tuyết Lâu của Thương Nguyệt. Chỉ Gian Sa là phần sau của truyện , và là phần trước của truyện .

Cái nơi trung tâm quyền lực của thiên hạ của vũ lâm này, bình nhật từng có ít nhiều khí thế oai hách giang sơn, chấn động phong vân; thì hôm nay, dưới ánh tà dương lại có cái vẻ hoang mang mà thê lương, đang từ từ thấm dần, từng chút từng chút vào cả mọi nơi.

Yên lặng. Những hạt cát trong đồng hồ đang rón rén nhỏ xuống.

>> Danh sách các hồi của truyện:

Truyện các tác giả khác

- - - - - Vô Song phổ - - - (Nữ lang sát thủ) - - - - - Đồ long - - - - - - - Lôi đình thiên lý - - Tiêu hồn lệnh - Phong thần thất giới

- - - Sơn hà
Ngoại truyện: - -

Tiền truyện: -
- - Long chiến - Tích thiên - Quy khư - Thần tịch
Ngoại truyện: Lục hợp thư - Chức mộng giả

Thương Nguyệt

- - - - - Chỉ Gian Sa - - -

Thương Nguyệt

(Bạch Loa hệ liệt) - - - - - Thương Hải - - Phi Thiên - Nhất Chỉ Khiếu Mỹ Địch Á Đích Miêu - - Tinh Không - Phong Hoa Tuyết Nguyệt

Thương Nguyệt

- - - - - - -

(Hạc kinh Côn Lôn) - Bảo kiếm Kim Thoa - Kiếm khí Châu Quang - - Thiết kị ngân bình
- - - - - - - -
- - - - - - - - - -
Các tác giả khác Rất nhiều truyện hay, xin xem thêm ở