Truyện Tiên Hiệp

Hỏa Diễm Diên Vĩ

Hỏa Diễm Diên Vĩ
Trọn bộ 2 hồi
1.00
(một lượt)Bạn đang đọc truyện Hỏa Diễm Diên Vĩ trên trang truyenkiemhiep, nơi bạn có thể tìm thấy rất nhiều truyện kiếm hiệp hay, mới nhất!!!

>>
>>


Hỏa Diễm Diên Vĩ là quyển thứ V trong bộ Thính Tuyết Lâu của Thương Nguyệt. Hỏa Diễm Diên Vĩ là phần sau của truyện , và là phần trước của truyện .

Tân nương của Long Gia vùng Nam Hải tựa hồ đã chết...". Xem bức tín hàm tháo xuống từ trên chân bồ câu, Tiêu Ức Tình tựa hồ có hơi thương tiếc thở dài nhè nhẹ.

"Tân nương lần này là nhị tiểu thư của Phượng Hoàng Hoa gia ở Điền Nam phải không?". Nữ tử áo lụa đào bên cạnh giở một bức họa ra - Bên trên là một thiếu nữ tuyệt sắc tuổi vừa cập kê, trên tóc mai cài một đóa Phượng Hoàng hoa đỏ lửa: "Long gia tuyên bố ra ngoài làm sao? - Hay lại nói tân nương vì có tư tình mà cảm thấy xấu hổ nên tự tận nữa?".

>> Danh sách các hồi của truyện:

Truyện các tác giả khác

- - - - - Vô Song phổ - - - (Nữ lang sát thủ) - - - - - Đồ long - - - - - - - Lôi đình thiên lý - - Tiêu hồn lệnh - Phong thần thất giới

- - - Sơn hà
Ngoại truyện: - -

Tiền truyện: -
- - Long chiến - Tích thiên - Quy khư - Thần tịch
Ngoại truyện: Lục hợp thư - Chức mộng giả

Thương Nguyệt

- - - - Hỏa Diễm Diên Vĩ - - - -

Thương Nguyệt

(Bạch Loa hệ liệt) - - - - - Thương Hải - - Phi Thiên - Nhất Chỉ Khiếu Mỹ Địch Á Đích Miêu - - Tinh Không - Phong Hoa Tuyết Nguyệt

Thương Nguyệt

- - - - - - -

(Hạc kinh Côn Lôn) - Bảo kiếm Kim Thoa - Kiếm khí Châu Quang - - Thiết kị ngân bình
- - - - - - - -
- - - - - - - - - -
Các tác giả khác Rất nhiều truyện hay, xin xem thêm ở