Truyện tiên hiệp hay

Truy lạp bát bách lý

Truy lạp bát bách lý
Trọn bộ 4 hồi
0.00
(0 lượt)Bạn đang đọc truyện Truy lạp bát bách lý trên trang truyenkiemhiep, nơi bạn có thể tìm thấy rất nhiều truyện kiếm hiệp hay, mới nhất!!!

>>
>>


Truy lạp bát bách lý là một trong những tác phẩm của Hoàng Ưng. Truy lạp bát bách lý là quyển thứ XVIII trong . Thẩm Thăng Y truyền kỳ hệ liệt gồm 24 vụ án có liên quan với nhau được xuyên suốt bởi một nhân vật là hiệp khách Thẩm Thăng Y. Truy lạp bát bách lý là phần sau của truyện , và là phần trước của truyện .

Nước biếc cầu bằng, cửa son liễu ánh.

Đó quả thật là một nơi đẹp đẽ, vả lại còn vô cùng vắng lặng.

Không có tiếng người, thậm chí cả tiếng chim cũng không có.

>> Danh sách các hồi của truyện:

Truyện các tác giả khác

- - - - - Vô Song phổ - - - (Nữ lang sát thủ) - - - - - Đồ long - - - - Truy lạp bát bách lý - - - Lôi đình thiên lý - - Tiêu hồn lệnh - Phong thần thất giới

- - - Sơn hà
Ngoại truyện: - -

Tiền truyện: -
- - Long chiến - Tích thiên - Quy khư - Thần tịch
Ngoại truyện: Lục hợp thư - Chức mộng giả

Thương Nguyệt

- - - - - - - -

Thương Nguyệt

(Bạch Loa hệ liệt) - - - - - Thương Hải - - Phi Thiên - Nhất Chỉ Khiếu Mỹ Địch Á Đích Miêu - - Tinh Không - Phong Hoa Tuyết Nguyệt

Thương Nguyệt

- - - - - - -

(Hạc kinh Côn Lôn) - Bảo kiếm Kim Thoa - Kiếm khí Châu Quang - - Thiết kị ngân bình
- - - - - - - -
- - - - - - - - - -
Các tác giả khác Rất nhiều truyện hay, xin xem thêm ở