Truyện tiên hiệp hay

Thể loại:Tán Thiên

Tán Thiên


Các bộ truyện nằm trong chuỗi những truyện liên quan đến Tán Thiên hệ liệt của Thương Nguyệt.

Gồm 12 tác phẩm:

 1. Hoa Kính
 2. Dạ Thuyền Xuy Địch Vũ Tiêu Tiêu
 3. Loạn Thế
 4. Tịch Nhan
 5. Mạn Thanh
 6. Thương Hải (chưa được dịch)
 7. Tinh Trụy
 8. Phi Thiên (chưa được dịch)
 9. Nhất Chỉ Khiếu Mỹ Địch Á Đích Miêu (chưa được dịch)
 10. Tuyết Mãn Thiên Sơn
 11. Tinh Không (chưa được dịch)
 12. Phong Hoa Tuyết Nguyệt (chưa được dịch)

Các trang trong thể loại “Thể loại:Tán Thiên”

7 trang sau nằm trong thể loại này, trên tổng số 7 trang.