Truyện tiên hiệp hay

Mạn thanh

Mạn thanh
Trọn bộ 5 hồi
Dịch giả: YaYa jiejie
0.00
(0 lượt)Bạn đang đọc truyện Mạn thanh trên trang truyenkiemhiep, nơi bạn có thể tìm thấy rất nhiều truyện kiếm hiệp hay, mới nhất!!!

>>
>>


Mạn thanh là quyển thứ V trong bộ Tán Thiên của Thương Nguyệt. Mạn thanh là phần sau của truyện , và là phần trước của truyện Thương Hải.

Vào lần sinh nhật thứ hai mươi, như lời thần y tiên đoán, nàng sẽ chết.

Mong ước cả đời của nàng là làm một chuyện kinh thế hãi tục trước khi sinh mạng kết thúc - không phải kiểu cân quắc anh hùng chống giặc ngoại xâm trong sách sử mà nàng hằng ngưỡng mộ, ngược lại, nàng đã tự tay thích sát minh chủ võ lâm Trung Nguyên, báo thù cho một kẻ dị tộc đã chà đạp lên danh dự của võ lâm Trung Nguyên!

>> Danh sách các hồi của truyện:

Truyện các tác giả khác

- - - - - Vô Song phổ - - - (Nữ lang sát thủ) - - - - - Đồ long - - - - - - - Lôi đình thiên lý - - Tiêu hồn lệnh - Phong thần thất giới

- - - Sơn hà
Ngoại truyện: - -

Tiền truyện: -
- - Long chiến - Tích thiên - Quy khư - Thần tịch
Ngoại truyện: Lục hợp thư - Chức mộng giả

Thương Nguyệt

- - - - - - - -

Thương Nguyệt

(Bạch Loa hệ liệt) - - - - Mạn thanh - Thương Hải - - Phi Thiên - Nhất Chỉ Khiếu Mỹ Địch Á Đích Miêu - - Tinh Không - Phong Hoa Tuyết Nguyệt

Thương Nguyệt

- - - - - - -

(Hạc kinh Côn Lôn) - Bảo kiếm Kim Thoa - Kiếm khí Châu Quang - - Thiết kị ngân bình
- - - - - - - -
- - - - - - - - - -
Các tác giả khác Rất nhiều truyện hay, xin xem thêm ở