Truyện Tiên Hiệp

Họa mi điểu (Thẩm Thăng Y)

Họa mi điểu (Thẩm Thăng Y)
Trọn bộ 4 hồi
0.00
(0 lượt)Bạn đang đọc truyện Họa mi điểu (Thẩm Thăng Y) trên trang truyenkiemhiep, nơi bạn có thể tìm thấy rất nhiều truyện kiếm hiệp hay, mới nhất!!!

>>
>>


Họa mi điểu là một trong những tác phẩm của Hoàng Ưng. Họa mi điểu là quyển thứ V trong . Thẩm Thăng Y truyền kỳ hệ liệt gồm 24 vụ án có liên quan với nhau được xuyên suốt bởi một nhân vật là hiệp khách Thẩm Thăng Y. Họa mi điểu là phần sau của truyện , và là phần trước của truyện Vô Song phổ.

Lầu nam nhạn lướt bóng song song,

Mưa sa tàu chuổi, gió lắc thùy dương Phong linh trước cửa khua soang soảng,

Thê lương, sao không khiến người mắt sầu mộng tưởng.

Nhớ người ải ngàn dặm muôn dặm, nước thẳm non trường Đợi chẳng nhớ thương, sao chẳng nhớ thương...

>> Danh sách các hồi của truyện:

Truyện các tác giả khác

- - - - Họa mi điểu - Vô Song phổ - - - (Nữ lang sát thủ) - - - - - Đồ long - - - - - - - Lôi đình thiên lý - - Tiêu hồn lệnh - Phong thần thất giới

- - - Sơn hà
Ngoại truyện: - -

Tiền truyện: -
- - Long chiến - Tích thiên - Quy khư - Thần tịch
Ngoại truyện: Lục hợp thư - Chức mộng giả

Thương Nguyệt

- - - - - - - -

Thương Nguyệt

(Bạch Loa hệ liệt) - - - - - Thương Hải - - Phi Thiên - Nhất Chỉ Khiếu Mỹ Địch Á Đích Miêu - - Tinh Không - Phong Hoa Tuyết Nguyệt

Thương Nguyệt

- - - - - - -

(Hạc kinh Côn Lôn) - Bảo kiếm Kim Thoa - Kiếm khí Châu Quang - - Thiết kị ngân bình
- - - - - - - -
- - - - - - - - - -
Các tác giả khác Rất nhiều truyện hay, xin xem thêm ở