Truyện Tiên Hiệp

Quỷ tiêu

Quỷ tiêu
Trọn bộ 4 hồi
5.00
(2 lượt)Bạn đang đọc truyện Quỷ tiêu trên trang truyenkiemhiep, nơi bạn có thể tìm thấy rất nhiều truyện kiếm hiệp hay, mới nhất!!!

>>
>>


Quỷ tiêu là một trong những tác phẩm của Hoàng Ưng. Quỷ tiêu là quyển thứ XV trong . Thẩm Thăng Y truyền kỳ hệ liệt gồm 24 vụ án có liên quan với nhau được xuyên suốt bởi một nhân vật là hiệp khách Thẩm Thăng Y. Quỷ tiêu là phần sau của truyện Đồ long, và là phần trước của truyện .

Mù lạnh hương bay.

Hương mai.

Hơi mù từ dưới khe, giữa rừng bốc lên, hương từ bên đường núi thoảng tới, bãi đất vuông mười trượng đều nằm trong hơi mù làn hương.

Đã gần lúc mờ sáng, nhưng chưa đến lúc mờ sáng.

>> Danh sách các hồi của truyện:

Truyện các tác giả khác

- - - - - Vô Song phổ - - - (Nữ lang sát thủ) - - - - - Đồ long - Quỷ tiêu - - - - - - Lôi đình thiên lý - - Tiêu hồn lệnh - Phong thần thất giới

- - - Sơn hà
Ngoại truyện: - -

Tiền truyện: -
- - Long chiến - Tích thiên - Quy khư - Thần tịch
Ngoại truyện: Lục hợp thư - Chức mộng giả

Thương Nguyệt

- - - - - - - -

Thương Nguyệt

(Bạch Loa hệ liệt) - - - - - Thương Hải - - Phi Thiên - Nhất Chỉ Khiếu Mỹ Địch Á Đích Miêu - - Tinh Không - Phong Hoa Tuyết Nguyệt

Thương Nguyệt

- - - - - - -

(Hạc kinh Côn Lôn) - Bảo kiếm Kim Thoa - Kiếm khí Châu Quang - - Thiết kị ngân bình
- - - - - - - -
- - - - - - - - - -
Các tác giả khác Rất nhiều truyện hay, xin xem thêm ở