Truyện Tiên Hiệp
Truyện tác giả Ưu Đàm Hoa

Ngọc Thanh Đình

Ngọc Thanh Đình
Trọn bộ 4 hồi
0.00
(0 lượt)Bạn đang đọc truyện Ngọc Thanh Đình trên trang truyenkiemhiep, nơi bạn có thể tìm thấy rất nhiều truyện kiếm hiệp hay, mới nhất!!!

>>
>>


Ngọc Thanh Đình là một trong những tác phẩm của Hoàng Ưng. Ngọc Thanh Đình là quyển thứ XIII trong . Thẩm Thăng Y truyền kỳ hệ liệt gồm 24 vụ án có liên quan với nhau được xuyên suốt bởi một nhân vật là hiệp khách Thẩm Thăng Y. Ngọc Thanh Đình là phần sau của truyện , và là phần trước của truyện Đồ long.

Hoàng hôn.

Gió thu cắt lá sắc như đao.

Một chiếc xe ngựa hoa lệ đón gió chạy trên phố dài, dừng lại trước cửa Nguyệt Hoa hiên.

Xe ngựa vừa dừng, hai người làm công trong Nguyệt Hoa hiên đã bước tới đón.

>> Danh sách các hồi của truyện:

Truyện các tác giả khác

- - - - - Vô Song phổ - - - (Nữ lang sát thủ) - - - - Ngọc Thanh Đình - Đồ long - - - - - - - Lôi đình thiên lý - - Tiêu hồn lệnh - Phong thần thất giới

- - - Sơn hà
Ngoại truyện: - -

Tiền truyện: -
- - Long chiến - Tích thiên - Quy khư - Thần tịch
Ngoại truyện: Lục hợp thư - Chức mộng giả

Thương Nguyệt

- - - - - - - -

Thương Nguyệt

(Bạch Loa hệ liệt) - - - - - Thương Hải - - Phi Thiên - Nhất Chỉ Khiếu Mỹ Địch Á Đích Miêu - - Tinh Không - Phong Hoa Tuyết Nguyệt

Thương Nguyệt

- - - - - - -

(Hạc kinh Côn Lôn) - Bảo kiếm Kim Thoa - Kiếm khí Châu Quang - - Thiết kị ngân bình
- - - - - - - -
- - - - - - - - - -
Các tác giả khác Rất nhiều truyện hay, xin xem thêm ở