Truyện tiên hiệp hay

Tương Tư phu nhân

Tương Tư phu nhân
Trọn bộ 4 hồi
0.00
(0 lượt)Bạn đang đọc truyện Tương Tư phu nhân trên trang truyenkiemhiep, nơi bạn có thể tìm thấy rất nhiều truyện kiếm hiệp hay, mới nhất!!!

>>
>>


Tương Tư phu nhân là một trong những tác phẩm của Hoàng Ưng. Tương Tư phu nhân là quyển thứ IV trong . Thẩm Thăng Y truyền kỳ hệ liệt gồm 24 vụ án có liên quan với nhau được xuyên suốt bởi một nhân vật là hiệp khách Thẩm Thăng Y. Tương Tư phu nhân là phần sau của truyện , và là phần trước của truyện .

Anh có hiểu tương tư là thế nào không?

Anh có biết tương tư dài bao nhiêu, sâu bao nhiêu không?

Anh có thể nói cho ta biết tương tư có mùi vị thế nào không?

>> Danh sách các hồi của truyện:

Truyện các tác giả khác

- - - Tương Tư phu nhân - - Vô Song phổ - - - (Nữ lang sát thủ) - - - - - Đồ long - - - - - - - Lôi đình thiên lý - - Tiêu hồn lệnh - Phong thần thất giới

- - - Sơn hà
Ngoại truyện: - -

Tiền truyện: -
- - Long chiến - Tích thiên - Quy khư - Thần tịch
Ngoại truyện: Lục hợp thư - Chức mộng giả

Thương Nguyệt

- - - - - - - -

Thương Nguyệt

(Bạch Loa hệ liệt) - - - - - Thương Hải - - Phi Thiên - Nhất Chỉ Khiếu Mỹ Địch Á Đích Miêu - - Tinh Không - Phong Hoa Tuyết Nguyệt

Thương Nguyệt

- - - - - - -

(Hạc kinh Côn Lôn) - Bảo kiếm Kim Thoa - Kiếm khí Châu Quang - - Thiết kị ngân bình
- - - - - - - -
- - - - - - - - - -
Các tác giả khác Rất nhiều truyện hay, xin xem thêm ở