Truyện tiên hiệp hay

Phượng hoàng kiếp

Phượng hoàng kiếp
Trọn bộ 3 hồi
0.00
(0 lượt)Bạn đang đọc truyện Phượng hoàng kiếp trên trang truyenkiemhiep, nơi bạn có thể tìm thấy rất nhiều truyện kiếm hiệp hay, mới nhất!!!

>>
>>


Phượng hoàng kiếp là một trong những tác phẩm của Hoàng Ưng. Phượng hoàng kiếp là quyển thứ VII trong . Thẩm Thăng Y truyền kỳ hệ liệt gồm 24 vụ án có liên quan với nhau được xuyên suốt bởi một nhân vật là hiệp khách Thẩm Thăng Y. Phượng hoàng kiếp là phần sau của truyện Vô Song phổ, và là phần trước của truyện .

Đường.

Bóng thưa hương thoảng lối hoa mai.

Trên đường có một hàng mười bốn người.

Mười bốn người, mười sáu con ngựa, hàng trước tám con, hàng sau sáu con, hai con ở giữa.

>> Danh sách các hồi của truyện:

Truyện các tác giả khác

- - - - - Vô Song phổ - Phượng hoàng kiếp - - (Nữ lang sát thủ) - - - - - Đồ long - - - - - - - Lôi đình thiên lý - - Tiêu hồn lệnh - Phong thần thất giới

- - - Sơn hà
Ngoại truyện: - -

Tiền truyện: -
- - Long chiến - Tích thiên - Quy khư - Thần tịch
Ngoại truyện: Lục hợp thư - Chức mộng giả

Thương Nguyệt

- - - - - - - -

Thương Nguyệt

(Bạch Loa hệ liệt) - - - - - Thương Hải - - Phi Thiên - Nhất Chỉ Khiếu Mỹ Địch Á Đích Miêu - - Tinh Không - Phong Hoa Tuyết Nguyệt

Thương Nguyệt

- - - - - - -

(Hạc kinh Côn Lôn) - Bảo kiếm Kim Thoa - Kiếm khí Châu Quang - - Thiết kị ngân bình
- - - - - - - -
- - - - - - - - - -
Các tác giả khác Rất nhiều truyện hay, xin xem thêm ở