Truyện tiên hiệp hay

Phong Vũ

Phong Vũ
Trọn bộ 3 hồi
5.00
(một lượt)Bạn đang đọc truyện Phong Vũ trên trang truyenkiemhiep, nơi bạn có thể tìm thấy rất nhiều truyện kiếm hiệp hay, mới nhất!!!

>>
>>


Phong Vũ là quyển thứ II trong bộ Thính Tuyết Lâu của Thương Nguyệt. Phong Vũ là phần sau của truyện , và là phần trước của truyện .

"Lão đại, có thư cho người".

Một thành viên của tổ chức đi vào thạch ốc nhỏ giọng bẩm cáo, sợ quấy nhiễu thủ lãnh đang đọc sách. Nhưng thanh âm của gã vẫn vọng hồi văng vẳng trong gian phòng đá đơn sơ rộng rãi, làm cho hắc y nhân ngồi bên song cửa vụt quay đầu lại.

>> Danh sách các hồi của truyện:

Truyện các tác giả khác

- - - - - Vô Song phổ - - - (Nữ lang sát thủ) - - - - - Đồ long - - - - - - - Lôi đình thiên lý - - Tiêu hồn lệnh - Phong thần thất giới

- - - Sơn hà
Ngoại truyện: - -

Tiền truyện: -
- - Long chiến - Tích thiên - Quy khư - Thần tịch
Ngoại truyện: Lục hợp thư - Chức mộng giả

Thương Nguyệt

- Phong Vũ - - - - - - -

Thương Nguyệt

(Bạch Loa hệ liệt) - - - - - Thương Hải - - Phi Thiên - Nhất Chỉ Khiếu Mỹ Địch Á Đích Miêu - - Tinh Không - Phong Hoa Tuyết Nguyệt

Thương Nguyệt

- - - - - - -

(Hạc kinh Côn Lôn) - Bảo kiếm Kim Thoa - Kiếm khí Châu Quang - - Thiết kị ngân bình
- - - - - - - -
- - - - - - - - - -
Các tác giả khác Rất nhiều truyện hay, xin xem thêm ở