Truyện tiên hiệp hay

Thể loại:Hạc Thiết ngũ bộ

Hạc Thiết ngũ bộ


Các bộ truyện nằm trong chuỗi những truyện liên quan đến Hạc Thiết ngũ bộ của Vương Độ Lư. Gồm 5 tác phẩm:

  1. Kì hiệp Côn Lôn Kiếm (Hạc kinh Côn Lôn)
  2. Bảo kiếm Kim Thoa (chưa có)
  3. Kiếm khí Châu Quang (chưa có)
  4. Ngọa hổ tàng long
  5. Thiết kị ngân bình (chưa có)

Các trang trong thể loại “Thể loại:Hạc Thiết ngũ bộ”

3 trang sau nằm trong thể loại này, trên tổng số 3 trang.