Truyện tiên hiệp hay

Bái Nguyệt Giáo chi chiến

Bái Nguyệt Giáo chi chiến
Trọn bộ 16 hồi
0.00
(0 lượt)Bạn đang đọc truyện Bái Nguyệt Giáo chi chiến trên trang truyenkiemhiep, nơi bạn có thể tìm thấy rất nhiều truyện kiếm hiệp hay, mới nhất!!!

>>
>>


Bái Nguyệt Giáo chi chiến là quyển thứ VII trong bộ Thính Tuyết Lâu của Thương Nguyệt. Bái Nguyệt Giáo chi chiến là phần sau của truyện , và là phần trước của truyện .

"Nhang cháy hết rồi, nếu ngươi còn chưa trả lời ta, thì cứ việc chuẩn bị chuyện quyết biệt thôi..."

"Lấy bể khơi sóng cả làm ranh giới, gìm cương ngựa lại! Nếu như không phải chuyện cưỡng hành thôn tính võ lâm, xin nghĩ lại cái giá ngươi phải trả... nếu như ngươi không muốn cô ta biến thành phẩm vật tế nguyệt thần."

>> Danh sách các hồi của truyện:

Truyện các tác giả khác

- - - - - Vô Song phổ - - - (Nữ lang sát thủ) - - - - - Đồ long - - - - - - - Lôi đình thiên lý - - Tiêu hồn lệnh - Phong thần thất giới

- - - Sơn hà
Ngoại truyện: - -

Tiền truyện: -
- - Long chiến - Tích thiên - Quy khư - Thần tịch
Ngoại truyện: Lục hợp thư - Chức mộng giả

Thương Nguyệt

- - - - - - Bái Nguyệt Giáo chi chiến - -

Thương Nguyệt

(Bạch Loa hệ liệt) - - - - - Thương Hải - - Phi Thiên - Nhất Chỉ Khiếu Mỹ Địch Á Đích Miêu - - Tinh Không - Phong Hoa Tuyết Nguyệt

Thương Nguyệt

- - - - - - -

(Hạc kinh Côn Lôn) - Bảo kiếm Kim Thoa - Kiếm khí Châu Quang - - Thiết kị ngân bình
- - - - - - - -
- - - - - - - - - -
Các tác giả khác Rất nhiều truyện hay, xin xem thêm ở