Xuyên tâm lệnh

Xuyên tâm lệnh
Trọn bộ 22 hồi
0.00

(0 lượt)


>> Xuống danh sách các hồi

Xuyên tâm lệnh là một trong những tác phẩm của Cổ Long, được xếp vào giai đoạn tác phẩm thời kỳ đầu của Cổ Long, khi tác giả còn chưa định hình được phong cách.

Xuyên tâm lệnh là phần trước của Tình nhân tiễn.

Chỉ bằng vào hai mũi tên ngăn ngắn như thế ấy mà làm cho thiên hạ xáo trộn đến thế sao? Chẳng lẽ chất độc trên đầu mũi tên ấy lại không một ai giải nổi? Và cho dù ám khí lợi hại đến đâu, đối với những bậc võ công thâm hậu lại làm sao không thể tránh đỡ gì được cả?

>> Danh sách các hồi của truyện: