Trường Sinh kiếm

Trường Sinh kiếm
Trọn bộ 3 hồi
4.00

(một lượt)


>> Xuống danh sách các hồi

Trường Sinh kiếm là phần đầu của chuỗi những truyện trong Thất chủng vũ khí của tác giả Cổ Long. Bộ Thất chủng vũ khí có đến 7 phần, Trường Sinh kiếm là phần trước của truyện Bích Ngọc đao.

Hà Đông Xích Phát, Hà Tây Bạch Mã, Thái Hành Nhất Đao, thêm vào Châu Đại thiếu gia của Vạn Kim Đường tại Tô Châu, thêm vào đấy Công Tôn đường chủ của Thanh Long hội vậy mà vẫn không ai dám xuất thủ . Ai mà tài giỏi vậy? Họ ở cách nhau cả ngàn dặm, điều gì có thế làm cho họ tụ họp cả lại một chỗ?

Bất luận là ai và điều gì chắc chắn đây là một sự việc kinh thiên động địa, một nhân vật xuất quỷ nhập thần...

>> Danh sách các hồi của truyện: