Thể loại:Lục Tiểu Phụng

Các truyện nằm trong chuỗi những truyện liên quan đến Lục Tiểu Phụng của Cổ Long. Các truyện diễn tiến theo thứ tự: Kim Bằng vương triều, Tú hoa đại đạo, Quyết chiến tiền hậu, Ngân câu đổ phường, U Linh sơn trang, Phụng vũ cửu thiên, Kiếm thần nhất tiếu.