Phụng vũ cửu thiên

Phụng vũ cửu thiên
Trọn bộ 21 hồi
5.00

(3 lượt)


>> Xuống danh sách các hồi

Phụng vũ cửu thiên là phần sáu của chuỗi những truyện liên quan đến Lục Tiểu Phụng của tác giả Cổ Long. Phụng vũ cửu thiên là phần sau của truyện U Linh sơn trang, và là phần trước của truyện Kiếm thần nhất tiếu.

Trong các âm mưu không gì ác hiểm hơn các âm mưu cung đình. Không gì gây ra biến động lớn hơn âm mưu cung đình. Không gì gây ra nhiều cảnh đầu rơi máu chảy hơn âm mưu cung đình.

Như duyên phận mà Cổ Long tiên sinh đã sắp sẵn lại một lần nữa Lục Tiểu Phụng lại bắt gặp một âm mưu cung đình. Cũng như lần trước lại một âm mưu cướp ngôi của những kẻ bất lương.

Mời các bạn cùng Lục tiểu Phụng đi qua âm mưu để thấy được sự kinh hiểm của hoàng cung, sự hấp dẫn của ngai vàng, cùng tình bạn đẹp như mơ ước của Cổ Long tiên sinh qua Phụng Vũ Cửu Thiên...

>> Danh sách các hồi của truyện: