Cô lâu quái kiệt

Cô lâu quái kiệt
Trọn bộ 60 hồi
4.00

(5 lượt)


>> Xuống danh sách các hồi

Cô lâu quái kiệt là một trong những tác phẩm của Cổ Long.

Bắc Ðẩu Thư Sinh Gia Cát Nghị nổi tiếng võ lâm với kiến văn quảng bát của mình nhưng chỉ sau một đêm Tiềm Long Bảo đã trở thành hoang phế, cả nhà Bắc Ðẩu Thư Sinh đột nhiên mất tích.

Ba năm sau, Gia Cát Ngọc xuất hiện trên giang hồ với Kim Cô Lâu lệnh bài truy sát kẻ thù đã vây đánh sư phụ chàng và lật lại vụ án Tiềm Long Bảo. Dưới Truy hồn đoạt mệnh Kim Cô Lâu chưa ai có thể thoát chết bao giờ...

>> Danh sách các hồi của truyện: