Ngân câu đổ phường

Ngân câu đổ phường
Trọn bộ 12 hồi
3.00

(một lượt)


>> Xuống danh sách các hồi

Ngân câu đổ phường là phần bốn của chuỗi những truyện liên quan đến Lục Tiểu Phụng của tác giả Cổ Long. Ngân câu đổ phường là phần sau của truyện Quyết chiến tiền hậu, và là phần trước của truyện U Linh sơn trang.

La Sát Bài của Tây Phương Ma Giáo bị thất tung. Ai là chủ nhân của nó sẽ trở thành Tây Phương giáo chủ. Để minh oan, Lục Tiểu Phụng và ma giáo hộ pháp trưởng lão Tuế Hàn Tam Hữu đã lặn lội lên tận biên ngoại Lao Sô, mong thu hồi trả về cho cố chủ.

Ai là Phi Thiên Ngọc Hồ, ai là kẻ chủ mưu chiếm đoạt La Sát Bài ? Có phải là Lam Hồ Tử, Lý Hà, Phương Ngọc Hương? Ngân câu đổ phường tuy hơi ngắn nhưng tình tiết dồn dập, liên tục thay đổi vào khúc cuối.

>> Danh sách các hồi của truyện: