Thể loại:Tiểu Lý Phi Đao

Các truyện nằm trong chuỗi những truyện liên quan đến Tiểu Lý Phi Đao của Cổ Long. Các truyện diễn tiến theo thứ tự: Đa tình kiếm khách vô tình kiếm, Biên thành lãng tử, Cửu nguyệt ưng phi, Thiên nhai - Minh nguyệt - Đao, Biên thành đao thanh.